หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
"เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ การศึกษามาตรฐาน
บริหารแบบบูรณาการ เพิ่มทุนทางสังคม ชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมดี มีทางสัญจรสะดวก วัฒนธรรมยั่งยืน"
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโพธิ์ทอง
อบต. โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
นายสิงหาญ มุ่งงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
1
2
3
 
 
 
 
 
    มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
      อำเภอปางศิลาทอง      
    มีไฟฟ้าใช้ทั้ง   17 หมู่บ้าน
      (แต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน)
 
 
    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 2 แห่ง
    สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง
      ระบุ สถานีทวนสัญญา หมู่ 1,3,8,11,16
    โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 36 ตู้
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 5,950 เครื่อง
    โทรศัพท์บ้าน จำนวน 284 เลขหมาย
 
  มีประปาใช้ทั้ง จำนวน 17 หมู่บ้าน (แต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน)
 
 
  ธนาคาร(ธกส.) จำนวน 1 แห่ง
  ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
  ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง จำนวน 7 แห่ง
  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 20 แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง
  โรงสีข้าว จำนวน 22 แห่ง
  โรงสีข้าวอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
  ลานตากพืชไร่ จำนวน 14 แห่ง
  ร้านค้าของชำ จำนวน 171 แห่ง
 
 

รับเ