หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
นายปรีชา ไทยขำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
โทร : 087 314 2386
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศรนรินทร์ ชื่นชอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081 605 1838
นางสาวภัทรีญา เจรสาริกิจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 089 430 6773
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม