หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แจ้งแนวทางการวางแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 - 2566 และแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การประชุมแผนกสรตรวจสอบระยะยาว 3 ปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 - 2566 และแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continess Plan : BCP) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง งวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 1 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 22 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)