หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส จังหวัดกำแพงเพชรใสสะอาด [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อ/ขาย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้านออนไลน์) [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสรืมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2      3