หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
"เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ การศึกษามาตรฐาน
บริหารแบบบูรณาการ เพิ่มทุนทางสังคม ชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมดี มีทางสัญจรสะดวก วัฒนธรรมยั่งยืน"
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโพธิ์ทอง
อบต. โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
นายสิงหาญ มุ่งงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
1
2
3
 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.9 บ้า [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบป [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำป [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำร [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOBELCO ทะเบียน ตค [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีน [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 เม.ย.63-มิ.ย.63 [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 4 บ้าน [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
 
ทต.ไทรงาม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวั [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองพิไกร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
   
 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้า