โครงการคุณธรรมจริยธรรม : ค่ายเยาวชนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2556  
 

อบต.โพธิ์ทอง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม :ค่ายเยาวชนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ วัดพระแก้ว  พระบรมมหาราชวัง  และ เสถียรธรรม สถานปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในเขตตำบลโพธิ์ทอง  6 โรงเรียน  จำนวนทั้งสิ้น 83 คน ไปศึกษาและเยี่ยมชมความงดงามของวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง และฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงด้านคุณธรรม จริยธรรม  เกี่ยวกับข้อคิดและหลักธรรมที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2556 เวลา 12.37 น. โดย คุณกุณทลี เที่ยงตรง

ผู้เข้าชม 537 ท่าน

 
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 999 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
จำนวนผู้เข้าชม 588,346 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com